Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 03/03/2021.

Het gebruik van de website www.lievepark.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De website behoort toe aan WYCREATE projectontwikkeling NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg 415 te 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0477.251.183. (hierna “Wij” of de “Onderneming”)

Gebruik van de website

Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert NV levert de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website (www.lievepark.be) correct is. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op onze website of die via dit systeem werd uitgewisseld foutloos, actueel en volledig is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie. De website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk.

WYCREATE projectontwikkeling NV behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van WYCREATE projectontwikkelig NV.

Wij bieden geen garantie betreffende de veiligheid van de website, noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkele intellectueel eigendomsrecht. De gegevens op deze website (vormgeving, teksten, gegevens, foto’s, … ) zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom. Deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van WYCREATE projectontwikkeling NV. Wij behouden alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

Belgisch recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de onderneming bevoegd.